Volg eBru_xelles op Twitter

Volg eBru op Facebook


De Arduinkaai (quai aux Pierres de Taille) - Brussel Vijfhoek
Dit is de zuidkade van het vroegere Stapelhuisdok of Hooidok, tegenover de Hooimarkt. Het Hooidok werd vanaf 1639 uitgegraven in een moerassige weide, de zogenaamde Begijnenweide, ook Guillielmus genaamd. Het dok werd haaks op het reeds bestaande Schuitendok aangelegd en de zogenaamde Mestback moest verkleind worden. De aanleg van dit dok betekende een belangrijke uitbreiding van het 16de-eeuwse dokkencomplex. De huidige benaming kwam er in de loop van de 19de eeuw, verwijzend naar de toenmalige functie. Het dok werd gedempt in de jaren 1910-1911 en met bomenrijen afgezoomd. Van de oorspronkelijke bebouwing blijft weinig of niets over.

 


Arduinkaai - plan vergroten

 


28 - Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel

www.amvb.be

 

Zicht op de Arduinkaai