Volg eBru_xelles op Twitter

Volg eBru op Facebook


De Gasthuisstraat (rue de l'H˘pital) - Brussel Vijfhoek
Deze zeer oude straat lag eertijds binnen de eerste stadsomwalling en werd genaamd naar het voormalige Sint-Jansgasthuis (Sint-Jansplein) dat gesticht werd in de 12de eeuw en onder de slopershamer verdween in 1846, na de bouw van het nieuwe Sint-Janshospitaal aan de Kruidtuinlaan. Deze straat werd al in 1369 vermeld als Gastuustraet en liep voor de aanleg van het Sint-Jansplein door tot aan de Violetstraat.

 


Gasthuisstraat - plan vergroten

 

 

Zicht op de Gasthuisstraat