Hérisstraat (rue Héris) - Brussel Vijfhoek

   Origine/geschiedenis van de straat

In oorsprong was dit slechts een doodlopende gang, toegankelijk via een overdekte doorgang in het pand aan de Anderlechtsesteenweg 187-189. De gang werd nog voor 1835 aangelegd door een zekere Héris en werd toen de Hérisgang of Hérispoort genoemd, in de volksmond beter bekend als Walloeizegang (Wandluizengang), wat een idee geeft van de hygiënische toestand van het oord.

 

   Dingen te zien, te doen