Volg eBru_xelles op Twitter

Volg eBru op Facebook


De Koopliedenstraat (rue des Commerçants) - Brussel Vijfhoek
Deze straat werd aangelegd op de plaats van de vroegere tweede stadsomwalling en de terreinen die aldaar vanaf 1819 werden verkaveld. Ze werd oorspronkelijk rue du Commerce genoemd, maar in 1851 kreeg ze haar huidige naam om verwarring te vermijden met een andere straat in de Leopoldswijk. Zowel de oude als de nieuwe naam verwezen naar de nabijheid van de vroegere haven.

 


Koopliedenstraat - plan vergroten

 

 

Zicht op de Koopliedenstraat