Volg eBru_xelles op Twitter

Volg eBru op Facebook


De Menslievendheidstraat (rue de la Philanthropie) - Brussel Vijfhoek
Straat aangelegd omstreeks 1869 op het tracé van de oude Kloostergang (waar in 1866 niet minder dan 302 inwoners geteld werden). De naam verwijst naar de Société royale de Philanthropie op de Zuidlaan, waar de straat uitmondt.

 


Menslievendheidstraat - plan vergroten

 

 

Zicht op de Menslievendheidstraat