De Moutstraat - Brussel Vijfhoek
Deze rechtlijnige straat, vroeger slechts een gang, maakte deel uit van het classicistisch ensemble van de Nieuwe Graanmarkt, die in 1787 op de terreinen van het vroegere Jerichoklooster werd aangelegd. De straat wordt ook wel eens de Vlaamse Scholenstraat genoemd, en terecht.