Volg eBru_xelles op Twitter

Volg eBru op Facebook


De Nancystraat (rue de Nancy) - Brussel Vijfhoek
Een kort straatje dat aangelegd werd in 1891-1894, gelijktijdig met de verbreding van de Sint-Gisleinstraat. Het straatje bestond eigenlijk al in de 17de eeuw en werd toen het Gebroken Hofstraetje genoemd. Bij de heraanleg werd het een tijdje officieel Verlengde Visitandinenstraat maar in 1919 kreeg het de huidige naam, alhoewel iedereen nog lange tijd daarna van de Gebroken Hof bleef spreken (zie Gebrokenhofstraat).

 


Nancystraat - plan vergroten

 

 

Zicht op de Nancystraat