Volg eBru_xelles op Twitter

Volg eBru op Facebook


De Pieremansstraat (rue Pieremans) - Brussel Vijfhoek
Begint : Huishoudensstraat
Eindigt : Hoogstraat

In 1766 heette de straat Piermansstraat, een vervorming van Piermont, de naam van de familie die hier gronden bezat. Een vertaler was de mening toegedaan dat het om een een pieren-man ging, vanwaar rue des Vers (Pierenstraat). De huidige naam kwam er slechts in 1969 maar de mensen van de wijk blijven nog steeds de naam Peeremansstrotje gebruiken.

 


 

Stripmuur De Beverpatroelje - Brussel Vijfhoek

"De Beverpatroelje"

 

 

43 - De stripmuur Jojo door tekenaar André Geerts, ingehuldigd in september 1996.


 

47 - De stripmuur De Beverpatroelje door tekenaar Mitacq, ingehuldigd in 2003.

De Brouwersstraat heet ook de Beverpatroeljestraat.

 

Zicht op de Pieremansstraat