Volg eBru_xelles op Twitter

Volg eBru op Facebook


De Radstraat (rue de la Roue) - Brussel Vijfhoek
Het oostelijke straatgedeelte werd eertijds Vuylstraete of ook 't Radeken genoemd, naar een herberg aldaar, op de hoek met de Huidevettersstraat. Het westelijke deel werd pas in 1873 aangelegd, ter plaatse van een gang, de zogenaamde Longue Allée, die voorheen doodliep op de Zenne.

 


Radstraat - plan vergroten

 

 

Zicht op de Radstraat