Volg eBru_xelles op Twitter

Volg eBru op Facebook


Het Sint-Katelijneplein (place Sainte-Catherine) - Brussel Vijfhoek
Dit plein werd rond 1870 aangelegd op het vroegere Sint-Katelijnedok. De havenactiviteiten gingen dermate achteruit dat men in 1853 besloot om dit eerste dok te dempen, temeer dat men een ruimte nodig had om de nieuwe Sint-Katelijnekerk op te richten. De huizen van de voormalige Zoutkaai bleven vrijwel allemaal overeind, wat niet het geval is van de vroegere Zaadkaai. De oude huizen werden vrijwel allemaal gesloopt tegelijkertijd met de vroegere kerk en de heraanleg van de Zwarte-Lievevrouwwijk, met uitzondering van de Zwarte Toren.

 


Sint-Katelijneplein - plan vergroten

 

 

Zicht op het Sint-Katelijneplein