Sinter-Goedelestraat (rue Sainte-Gudule) - Brussel Vijfhoek

   Origine/geschiedenis van de straat

Vandaag is het een straat zonder huizen, een parking tussen twee plantsoentjes, maar in het begin van de vorige eeuw was dit nog een brede, mooie winkelstraat. Ze werd aangelegd in 1873 in de as van de kathedraal, precies met de bedoeling om het eerbiedwaardig gebouw meer in de verf te zetten. Het was ook in deze straat dat zich de eerste telefooncentrale van de de stad bevond. Van op het dak van één van de gebouwen vertrokken honderden dubbele draden, die zich via tientallen palen en pylonen verspreidden over de stad, twee draden naar elke afzonderlijke abonnee. In 1948 werden alle huizen, zonder één enkele uitzondering, gesloopt voor de Noord-Zuidverbinding.

 

   Dingen te zien, te doen