Volg eBru_xelles op Twitter

Volg eBru op Facebook


De Verversstraat (rue des Princes) - Brussel Vijfhoek
Oude straat gelegen binnen de eerste stadsomwalling, en die eertijds vertrok vanaf het Groot Eiland, in het midden onderbroken door de Verversbrug over de Zenne. Bij de aanleg van de centrale lanen, waarbij ook een zijsteegje, de Ververshoek, verdween, werd de straat opgesplitst en werd het westelijke straatgedeelte ingelijfd bij de Rijke Klarenstraat. Het resterende gedeelte werd in 1908 verbreed, gelijktijdig met de aanleg van de Lombardstraat. De naam van de straat verwijst naar het verversambacht dat hier van oudsher vertegenwoordigd was. Reeds in 1307 wordt gewag gemaakt van een Vicus Tinctorum en in 1449 van de Verwersstraete.

 


Verversstraat - plan vergroten

 

 

Zicht op de Verversstraat