Volg eBru_xelles op Twitter

Volg eBru op Facebook


De Visitandinenstraat (rue des Visitandines) - Brussel Vijfhoek
In de 16de eeuw, voor de komst van de zusters visitandinen, werd de straat Zilverstraat genoemd, en liep in rechte lijn door tot aan de Spiegelstraat. Na het aanleggen van de Nancystraat verloor ze echter een derde van haar vroegere lengte. De Fransen maakten er voor enkele jaren rue du Contrat Social van. Midden 19de eeuw bezat deze straat niet minder dan negen gangen met in totaal 521 inwoners!

 


Visitandinenstraat - plan vergroten

 

 

Zicht op de Visitandinenstraat