Volg eBru_xelles op Twitter

Volg eBru op Facebook


Het Zaterdagplein (place du Samedi) - Brussel Vijfhoek
Dit plein dat er eigenlijk geen is, stond reeds vanaf de 15de eeuw bekend als den Saterdach, blijkbaar naar een 15de-eeuws huis van bewaring met die naam. Het is een L-vormige straat met oorspronkelijk een onregelmatige rooilijn en een trechtervormige knik. Het werd voorheen aan de noordzijde begrensd door de omheining van het voormalige Groot Begijnhof, maar werd na verbreding opnieuw bebouwd in 1824-1825.

 


Zaterdagplein - plan vergroten

 

 

Zicht op het Zaterdagplein