Fontein Auguste Orts - Brussel Vijfhoek

Alle monumenten van de Vijfhoek

Adres :

August Ortsstraat 1a
1000 Brussel (Vijfhoek)

Inhuldiging : 1888
Beeldhouwer : Thomas Vinçotte


In de gevel van het vroegere Hotel Central kreeg de liberaal Auguste-Englebert Orts (1814-1880) in 1888 een marmeren fontein/borstbeeld, gebeeldhouwd door Thomas Vinçotte. Orts stamde uit een oud Brussels geslacht en was stafhouder van de orde van advocaten bij het Hof van Cassatie, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, schepen van de stad Brussel, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en minister van Staat en Groot-Officier in de Leopoldsorde, "iemand" dus. De oorspronkelijke tekst op het monument was eentalig Frans, (veel) later heeft men er vlug-vlug een Nederlandstalige vertaling naastgehangen…

Fontein Auguste Orts - Brussel Vijfhoek