Manneken-Pis - Brussel Vijfhoek

Alle monumenten van de Vijfhoek

Adres :

Stoofstraat 42
Op de hoek met de Eikstraat
1000 Brussel (Vijfhoek)

Inhuldiging : (1619)
Beeldhouwer : waarschijnlijk Jérôme Duquesnoy


Sinds 1619 wordt dit beeldje door de inwoners van Brussel gekoesterd. De natuurlijke en tegelijk sierlijke houding van het jongetje symboliseert de soms onbeschaamde Brabantse spotzucht. Fatsoenshalve, maar ook om de 'oudste burger van Brussel' te eren, worden hem van oudsher pakken geschonken. Dit gebruik gaat terug tot Maximiliaan Emanuel van Beieren, de landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden, die in 1698 het beeldje een kostuum schonk. Sindsdien is de garderobe van Manneken Pis sterk uitgebreid en thans te zien in een zaal van het Museum van de Stad Brussel. Zo hebben diverse buitenlandse staatshoofden het beeldje de nationale klederdracht van hun land gegeven.

Manneken Pis, het symbool bij uitstek van de stad Brussel, is verscheidene malen gestolen, de eerste keer omstreeks 1750 door Engelse soldaten. Zij werden echter door de inwoners van Geraardsbergen in Oost-Vlaanderen tegengehouden en kregen, toen ze het beeldje teruggaven, als dank een replica mee. Toen Lodewijk XV de stad in 1747 had ingenomen, gedroegen de Franse soldaten zich nauwelijks beter. Als compensatie voor een poging tot ontvoeren schonk de koning het beeldje een kledingstuk van goudbrokaat en een hoge onderscheiding. De laatste keer werd het gestolen aan het begin van de jaren zestig van de 20ste eeuw door studenten, die daarmee de aandacht wilden vestigen op de problemen rond het onderwijsbeleid.

Het bronzen origineel van het beeldje is gemaakt door Hiëronymus Duquesnoy de Oude (omstreeks 1570-1641) en diende als fontein die de omliggende wijk van drinkwater voorzag. Het heette toen Kleine Juliaan, ter herinnering aan een soortgelijke fontein die hier in de 15de eeuw had gestaan. In 1770 werd het beeldje geplaatst in een Lodewijk XV-nis. Daar bleef het staan tot 1817 toen het wederom werd gestolen, nu door een zekere Antoine Licas, die het aan stukken sloeg. De brokstukken werden echter verzameld zodat er een afgietsel kon worden gemaakt en nog datzelfde jaar werd de fontein weer in gebruik genomen. Het huidige beeldje is dus een kopie en tevens het model voor de lange reeks plassende jongetjes die in de winkels aan de Stoofstraat in allerlei soorten en maten te koop zijn

Manneken-Pis - Brussel Vijfhoek

Manneken-Pis - Brussel Vijfhoek

Manneken-Pis - Brussel Vijfhoek