De Aanaardingsstraat - Brussel Vijfhoek(rue du Remblai)

Toen de stadswal alhier werd afgebroken en genivelleerd, omstreeks 1825, werden de grachten opgevuld met grond, afbraakmaterialen en stadsvuil. Zo ook ten westen van de Hoogstraat waarop deze nieuwe straat werd aangelegd, vanwaar de naam Aanaardingsstraat.