De Accolaystraat - Brussel Vijfhoek(rue d'Accolay)

Deze straat lijkt even oud als de parallel lopende Cellebroersstraat, ongeveer 6 eeuwen dus. Men weet dat in 1363 een Brusselse burger, ene Jan Collet of Collay, aan de cellebroers een terrein afstond. Indien de straat naar hem genoemd is (de geschiedkundigen zijn het er niet over eens), dan zou het een van de eerste Brusselse straten zijn die de naam van een persoon draagt, in die tijd hoogst ongebruikelijk.