Het Anneessensplein - Brussel Vijfhoek(place Anneessens)

Het plein wordt genoemd naar de gildedeken Frans Anneessens, geboren in 1660 en door de Oostenrijkers onthoofd op 19 september 1719. Het werd in 1639, samen met 7 omringende straten, aangelegd op de Voldersbempt of Royersbempt, tot dan een onbebouwd weiland tussen de Zenne en de Kleine Zenne. Oorspronkelijk noemde men het plein Oude Markt/Place du Vieux Marché, naar de vlooienmarkt die hier sinds de aanleg en tot in 1873 werd gehouden. Gidsen uit het begin van de 19de eeuw maken gewag van een "vuil, vervallen, plein, waar slechts oude-kleerkoopers in de nabijheid wonen…" De markt kende echter een enorm succes, onder meer bij de inwoners van de nabijgelegen Marollen. Bij de aanleg van de centrale lanen, werd de oostelijke zijde van het plein gesloopt om zodoende het plein te vergroten en het de huidige vorm te geven. De nieuwe boulevards waren echter veel te chique en de hele handel werd in 1873 verplicht te verhuizen naar het Vossenplein. In 1870 werd het plein reeds herdoopt tot Joseph Lebeauplein, maar in 1889, toen ook het standbeeld onthuld werd, kreeg het haar huidige naam. In de volksmond zou het plein echter nog tientallen jaren bekend staan als "den âven â mèt" (de oude Oude Markt).

De Anneessensstraat draagt eveneens zijn naam.Op het plein bevindt zich het monument ter ere van Frans Anneessens (1889), een marmeren standbeeld op een blauwstenen sokkel van Thomas Vinçotte.
1. (hoek met de Kazernestraat) De stripmuur van Thorgal en zijn vrouw Aarica door tekenaar Grzegorz Rosinski, ingehuldigd op 13 november 2013.

Anneessensplein - stripmuur Thorgal - 1000 Brussel