De Antwerpselaan - Brussel Vijfhoek(boulevard d'Anvers)

De Antwerpselaan is de oudste van de Brusselse ringlanen, aangelegd meteen nadat Napoleon de afbraak van de stadsmuren beval. Bij de opening ervan, in 1816, werd ze Willemlaan genoemd. In 1830 kreeg ze de huidige benaming, naar de nabije Antwerpsepoort.