De Arbeidsdoorgang - Brussel Vijfhoek(passage du Travail)

Deze doorgang, dwars doorheen het Zuidpaleis, verbindt de Stalingradlaan met de Maurice Lemonnierlaan.