De August Ortsstraat - Brussel Vijfhoek(rue Auguste Orts)

Deze korte straat werd in 1877, samen met de Jules Van Praetstraat en de Paul Devauxstraat, geopend ongeveer op de plaats waar zich vroeger de Middeleerstraat en de Middeleerbrug bevonden. De straat werd in 1885 ingehuldigd en werd meteen een drukke straat met standingrijke etablissementen voor de beursmensen en de gegoede burgers. Heel vlug echter evolueerde de straat naar een echte "theaterstraat".

Sinds 2007 wordt ze ook Parker & Badgerstraat genoemd, naar de stripreeks van Marc Cuadrado.
20-28. De Beursschouwburg, een nederlandstalig cultuurcentrum in een gebouw dat dateert uit 1885. Annex vindt men het Beurskafee.

www.beursschouwburg.be