De Baardgang - Brussel Vijfhoek(impasse de la Barbe)

Overblijfsel van een oude gang die uitmondt op het Fontainasplein.