De Baksteenkaai - Brussel Vijfhoek(quai aux Briques)

Tussen deze kaai en de Brandhoutkaai aan de overkant lag vroeger het Koopliedendok dat in 1568 gegraven werd en in 1882 reeds gedeeltelijk gedempt werd. Op dit gedempte dok werd door architect De Blois een overkoepelend gietijzeren marktgebouw opgericht dat tot in 1955 de echte Vismet (Vismarkt) was. Deze kaai werd gebruikt om de talrijke boten geladen met de fameuze bakstenen uit de streek Mechelen-Boom af te laden. De Brusselse huizen werden inderdaad hoofdzakelijk uit baksteen opgetrokken, en niet uit natuursteen. Deze kaai was dan ook de eerste om uitgerust te worden met een kraan, gezien het gewicht van de ladingen. Wanneer de baksteenindustrie echter in de winter stilviel, meerden aan de kaaien boten aan geladen met vis, een artikel dat op zijn beurt vrijwel niet te vervoeren was in de zomer. Vandaar de eeuwenlange traditie die deze kaai als Vismet opbouwde. Ook vandaag huizen hier nog talrijke vishandelaars, en -restaurants.