De Bankstraat - Brussel Vijfhoek(rue de la Banque)

Over deze straat zonder inwoners, gelegen aan de achterzijde van de Nationale Bank, valt vandaag weinig of niets te vertellen. Het was echter ooit anders, want het laagste gedeelte, vanaf de OratoriŽnberg, komt overeen met de plaats waar vroeger de Sionsberg lag, die doorliep tot aan de Zavelstraat. Reeds in de 15de eeuw liep de straat langs het Sint-Elisabethklooster dat later tot een kazerne zou omgevormd worden. De laatste huizen van de Sionsberg werden onteigend in 1948, waarna ze nog enkele jaren stonden weg te kwijnen, wachtend op de slopershamer. In 1976, nadat het Administratief Centrum en de Pachecolaan op de kaart verschenen waren, werd de Bankstraat met de helft verlengd en liep ze voortaan door tot aan de Berlaimontlaan.