Het Barricadenplein - Brussel Vijfhoek(place des Barricades)

Dit plein, het enige ronde plein van de Vijfhoek, werd in 1824 ontworpen door architect Jean-Baptiste Vifquain die ook de aanleg van de oorspronkelijke ringlanen in het algemeen op zijn naam mag schrijven. Op deze plaats werd het plein aangelegd op de oude stadsomwalling, zodat de ringlaan iets meer naar buiten verschoven werd en de stad iets groter werd. De bebouwing rond het Oranjeplein, want zo heette het ten tijde van de Hollanders, was onderworpen aan een strikte reglementering en is hoofdzakelijk van de hand van de Parijzenaar Nicolas Roquet, op dat moment architect van de stad. In 1831 krijgt het plein haar huidige naam, ter herinnering aan de vele barricades die tijdens de opstand van 1830 overal in de stad waren opgeworpen. Het plein was vroeger veel drukker dan het vandaag is. Tot in het midden van de vorige eeuw werd hier trouwens twee maal per jaar, in mei en in september, de voorloper van ons autosalon gehouden, weliswaar alleen voor tweedehandswagens. Hier vond men werkelijk alles, als het maar wielen had, van de meest gammele stootkar tot prachtige aristocratische calèches...


In het midden van het plein bevindt zich het standbeeld van Vesalius.27. (gedenkplaat) "Je me sens le frère de tous les hommes et l'hôte de tous les peuples". - Victor Hugo. En ce lieu, la famille Hugo a vécu de 1866 à 1871."

De beroemde Franse schrijver Victor Hugo (1802-1885) woonde hier, samen met zijn familie, van 1866 tot 1871.

Een andere gedenkplaat ter ere van Victor Hugo vindt men op de Grote Markt.