De Bloemenstraat - Brussel Vijfhoek(rue aux Fleurs)

Een smal, bochtig straatje dat rond 1635 aangelegd werd doorheen de eigendommen van een zekere Blockmans die hij van een zekere Bloemezoone had overgekocht. Misschien is dit wel de verklaring voor de naam van de straat, een andere is trouwens niet. Het kleine deeltje tussen de Vander Elststraat en de Zwaluwenstraat werd pas in 1806 doorgetrokken over het armeklarenklooster en werd oorspronkelijk Watersneppenstraat genoemd.

Niet te verwarren met de Bloemistenstraat.