De Bodenbroekstraat - Brussel Vijfhoek(rue Bodenbroeck)

Van alouds een verbindingsstraat tussen de Grote Zavel en de Kleine Zavel, die eertijds doorliep tot aan de kruising met de Ruisbroekstraat. Ze werd onderbroken door de aanleg van de Regentschapsstraat in 1827. In 1974 werd het gedeelte aan de andere kant van de Regentschapsstraat vrijwel volledig ingenomen door een nieuwe vleugel van de bank (ex-)Brussel-Lambert, één van die gebouwen waar men voortdurend van hoopt dat ze slechts een nare droom zijn... Ook het lager gelegen deel van de straat werd in 1948 beroofd van de onpare kant, weliswaar slechts drie huizen. Zij maakten deel uit van het huizenblok dat zich voor de Zavelkerk bevond, daar waar vandaag de antiekmarkt wordt gehouden. Wegens gebrek aan een betere verklaring denkt men dat de benaming van de straat komt van een of andere herberg.