De Borgendaalgang - Brussel Vijfhoek(impasse du Borgendael)

Deze meest aristocratische gang van de stad met zijn zuilengang aan het Koningsplein loopt tussen de Sint-Jakobskerk en de terreinen van het Koninklijk Paleis, maar heeft geen bewoners meer. De oorsprong van de gang moet men zoeken in het diepe dal dat indertijd naast de burcht (de borch) van de heren van Brussel lag. De gang liep door tot aan het huidige Troonplein maar bij de aanleg van het Koningsplein werden alle huizen ervan gesloopt. Vandaag is de gang echter afgesloten door een hek, enkel voor bevoegden toegangbaar.7-9. Het Groot Koninklijk Serment en van St-Joris der Kruisboogschutters - museum

www.arbaletriers-saintgeorges.be