De Brandhoutkaai - Brussel Vijfhoek


Oorspronkelijk was dit de oostelijke kade van het in 1560-1561 uitgegraven Koopliedendok, dat in 1911 helemaal gedempt werd. Er werden hier veel houtblokken en takkenbossen aan wal gebracht, vanwaar de naam. In 1882 werd echter al een derde van de totale lengte van het dok, tegen de Sint-Katelijnekerk, dichtgegooid om er de grote half-overdekte Vishal op te richten. Deze markt zou in voege blijven tot in 1955 waarna ze gesloopt werd om er een openluchtparking op aan te leggen. In 1980 echter werden de twee bassins aangelegd die ons een heel klein beetje een idee geven van hoe het vroeger moet geweest zijn.