De Breughelstraat - Brussel Vijfhoek(rue Breughel)

Dit korte straatje dat geklemd zit tussen hospitaalgebouwen, werd aangelegd rond 1840. Breughel verdiende echt wel iets beters dan dit armtierig stompje straat.