De Breughelstraat - Brussel Vijfhoek
Dit korte straatje dat geklemd zit tussen hospitaalgebouwen, werd aangelegd rond 1840. Breughel verdiende echt wel iets anders dan dit armtierig stompje straat.