De Brillengang - Brussel Vijfhoek
Het vroegere Bril pleyntje is vandaag een brede, voor het verkeer geopende, gang.