De Brillengang - Brussel Vijfhoek(impasse des Lunettes)

Het vroegere Bril pleyntje is vandaag een brede, voor het verkeer geopende, gang.