De Dambordstraat - Brussel Vijfhoek(rue du Damier)

Een troosteloze woon- en parkeerstraat.

Niet te verwarren met de Damstraat, eveneens in de Vijfhoek.