Het Dinantplein - Brussel Vijfhoek(place de Dinant)

Het plein werd samen met de Dinantstraat aangelegd en werd, net zoals de straat, eerst (Maximiliaan van) Beierenplein genoemd.