De Dinantstraat - Brussel Vijfhoek(rue de Dinant)

Deze straat werd, samen met het Dinantplein, aangelegd in 1696, vlak na het bombardement van de stad, en was de eerste rechtlijnige straat van Brussel, in schril contrast met de grillige middeleeuwse straatjes. De eerste steen ervan werd gelegd door Maximiliaan-Emmanuel van Beieren, gouverneur-generaal van de Nederlanden, en werd te zijner ere oorspronkelijk de Beierenstraat genoemd. Na WOI werd ze herdoopt, net zoals alle straten die ook maar op een of ander manier naar het gehate Duitsland verwezen, in dit geval natuurlijk ten onrechte. Men verkoos in ieder geval de tijdens WOI zwaar getroffen stad Dinant te herdenken.