Het Eenmansstraatje - Brussel Vijfhoek(rue d'une Personne)

Vandaag is het nog slechts een (afgesloten) gangetje tussen de nummers 31 en 33 van de Beenhouwersstraat. In het midden van de 19de eeuw was het een geliefkoosde werkplaats voor lichtekooien allerhande.