De Emile Jacqmainlaan - Brussel Vijfhoek(boulevard Emile Jacqmain)

De vroegere Zennelaan werd in 1870 aangelegd bovenop de overwelfde Zenne. In 1919 kreeg de laan haar huidige naam naar de schepen van Onderwijs, Emile Jacqmain (1860-1933), die in 1917, net als zijn collega Maurice Lemonnier en burgemeester Adolphe Max, door de Duitse bezetter werd aangehouden. Einde jaren 1920 werd de laan doorgetrokken tot aan de Helihavenlaan, op het grondgebied van Laken. Tot enkele tientallen jaren terug was de laan nog bekend als de "straat van de dagbladen". Zowel De Standaard en Het Nieuwsblad als Het Laatste Nieuws en de burelen van Pourquoi Pas? waren hier gevestigd.