Volg eBru op Facebook

Volg eBru op Twitter

Volg eBru op Pinterest


De Ezelstraat - Brussel Vijfhoek
Begint aan de Kernstraat
Eindigt aan de Naamsestraat

De vroegere Sint-Jozefstraat werd in 1841 verlengd tot de Kernstraat en herdoopt naar een herberg op de hoek met de Naamsestraat.

Het straatje werd heringericht begin 2012.