De Geschenkengang - Brussel Vijfhoek(impasse des Cadeaux)

Gepaste naam voor dit gangetje gelegen vlak naast de Sint-Nikolaaskerk.