De Gootstraat - Brussel Vijfhoek(rue de la Gouttière)

De oorsprong van dit zeer oude straatje gaat mogelijk terug tot de 14de eeuw. Het was oorspronkelijk een stuk langer dan vandaag en de tuintjes aan de westkant baadden in de Zenne. In de 17de eeuw werd ze vermeld als Quadegotstrate ("kwade goot" ?), naar een herberg aldaar.

Sinds 2007 wordt ze ook Le Roi des Mouchesstraat genoemd, naar een franstalige stripreeks van Mezzo en Michel Pirus.
24. De stripmuur van Kinky & Cosy door tekenaar Nix, ingehuldigd op 22 juni 2016.


Stripmuur Kinky & Cosy - Brussel Vijfhoek

"Kinky & Cosy"