De Goudsmedenstraat - Brussel Vijfhoek(rue des Orfèvres)

Eén van de straten van de Hellemanswijk die allemaal de naam van een beroep dragen.