De Grasmarkt - Brussel Vijfhoek(rue du Marché aux Herbes)

Eén van de oudste Brusselse verkeers- en handelsaders, die deel uitmaakte van de Steenweg die de stad in west-oostelijke richting doorkruiste. De straat volgde de bedding van de Spiegelbeek of Scoebeek, die van Terarken afdaalde en lager in de Zenne uitmondde. Vanouds werden hier vele markten gehouden en heerste er altijd een drukte van jewelste. Een bewijs daarvan zijn de vele gangetjes, ook vandaag nog, die vrijwel allemaal naar een herberg leidden. Tot in 1853, toen de straat verlengd werd van de Korte Beenhouwersstraat naar beneden, werd het laagste deel van de straat nog Marché aux Tripes genoemd.

Sinds 2007 wordt ze ook Guust Flaterstraat genoemd, naar het stripfiguurtje van Franquin.
36. Bij de verbouwingswerken van de winkel Dille & Kamille, in 2016, werd een verloren gewaande 19de-eeuwse dakkoepel herontdekt die deel uitmaakte van een huis in de Korte Beenhouwersstraat. Enkel het ijzeren frame was overgebleven zodat een nieuwe koepel werd aangemaakt met als thema de vier oerelementen: water, aarde, vuur en lucht, een realisatie van het glasraamatelier Erwin Snijders uit Moerbeke. De winkel is open voor iedereen, je kan er dus zonder probleem een kijkje gaan nemen.
116. (Hortagalerij) - MOOF - Museum Of Original Figurines

www.moofmuseum.be