De Grote Hertstraat - Brussel Vijfhoek(rue du Grand Cerf)

Oorspronkelijk was dit een doodlopende weg, de Hertweg, aangelegd omstreeks 1700 om de Wollendries te bereiken. De huidige straat, aanzienlijk verlengd en verbreed, kwam er na het afbreken van de stadsomwalling en het aanleggen van de Waterloolaan, midden 19de eeuw. In 1868 kreeg ze de benaming "Grote Hert" om geen verwarring te scheppen met een andere Hertstraat, in Molenbeek.