De Haringstraat - Brussel Vijfhoek(rue des Harengs)

Er werd reeds melding gemaakt van dit straatje in 1315 maar het is naar alle waarschijnlijkheid nog een stuk ouder. De straat dankt haar naam aan de allereerste vismarkt van Brussel. De haring werd er gepekeld aangeleverd in zogenaamde haringtonnen. Dankzij dit procédé was het de enige - dode - zeevis die gedurende een langere periode bewaard kon blijven en dus ook over grotere afstanden kon vervoerd worden.

Sinds 2007 wordt ze ook Dokus de Leerlingstraat genoemd, naar het stripfiguurtje van Godi en Zidrou.
10-12. Le Cercueil (De Doodskist), een morbied café met goede bieren.