De Heuvelstraat - Brussel Vijfhoek(rue de la Colline)

Een zeer oude straat die reeds in de 13de eeuw vermeld wordt en die minstens even oud is als de Grote Markt zelf, die ze verbond met de Steenweg. Ze veranderde hoogstwaarschijnlijk nooit van naam. Sinds mensenheugnis vindt men namen als Hovel, Huevel of Huevelstraete terug. In deze straat brak op Nieuwsjaarsdag 1567 een grote brand uit die vrijwel alle huizen in de straat vernielde. Als gevolg hiervan vaardigde de Magistraat van de Stad een arrest uit dat stipuleerde dat voortaan alle gevels in (bak)steen moesten worden opgetrokken. Ze overleefde dan ook relatief goed het bombardement van de stad in 1695.

Niet te verwarren met de Bergstraat, iets verderop.

Sinds 2007 wordt ze ook Roze Bottelstraat genoemd, naar de stripreeks van Dany en Greg.