De Hooikaai - Brussel Vijfhoek(quai au Foin)

Dit is de noordkade van het vroegere Stapelhuisdok of Hooidok, gegraven in 1639 en gedempt in 1910, tegenover de Arduinkaai. De huidige benaming kwam er in de loop van de 19de eeuw, verwijzend naar de toenmalige functie.