De Houtmarkt - Brussel Vijfhoek(Marché au Bois)

Stelt eigenlijk niets meer voor, het enige gebouw dat er nog staat is dat van de Nationale Loterij. Het is echter gedurende meer dan vijf eeuwen inderdaad een plein geweest waar de Brusselaars zich kwamen bevoorraden in brandhout. Reeds in 1910 werden alle huizen gesloopt voor de Noord-Zuidverbinding, op het statige Hôtel d'Ursel na.