De Huidevettersstraat - Brussel Vijfhoek
Een oude straat, gelegen buiten de eerste stadsomwalling, die eertijds vertrok vanaf de Walenplein en ten zuiden uitmondde ter hoogte van de Zuinigheidsstraat. Het noordelijke straatgedeelte werd in de 14de eeuw vermeld als 't Hudeken, het andere als Sconaerden of, in de 15de eeuw, Schoenaerde. Vanaf de 16de eeuw wordt het dan Huyvetterstraete, naar de vele huidevetterijen die hier al vanouds gevestigd waren en dit nog tot het begin van de 20ste eeuw. Het zuidelijke straatgedeelte vanaf de Zuinigheidsstraat werd rond 1850 doorgetrokken tot aan de ringboulevard, samen met de aanleg van de Bloemistenstraat en de de Lenglentierstraat, dwars doorheen ombebouwde terreinen. Het meest noordelijk straatgedeelte, tot aan de Spiegelstraat, werd gesloopt voor de bouw van het Zuidviaduct van de Noord-Zuid-spoorwegverbinding. De straat kan beschouwd worden als de derde grote verkeersader van de Marollen (naast de Hoogstraat en de Blaesstraat).

 


 

60. De biomarkt van de Ateliers des Tanneurs - www.terrabio.be