Het Jan Jacobsplein - Brussel Vijfhoek(place Jean Jacobs)

Het plein ontstond na afbraak van het voormalige Pachecogodshuis in 1888, dat ten westen begrensd werd door de Wolstraat en in het noorden door de vroegere Vuurwerkstraat. De bedoeling was om het perspectief op het Justitiepaleis vanaf de Waterloolaan vrij te maken. De naam van het plein verwijst naar de Brusselse edelsmid Jan Jacobs (1575-1650), stichter van een college voor Brabantse studenten aan de universiteit van Bologna, befaamd om zijn rechtsfaculteit. Voor de bouw van het godshuis lag hier slechts een oud braakliggend stuk grond, het "Kattenhof" genaamd. De gronden werden in 1829 aangekocht en vanaf 1835 werd het godshuis, opgetrokken door architect Partoes, geopend als tweede onderkomen van de stichting, die vanaf 1889 onderdak zou vinden in het Groot Godshuis.

De centrale pleinruimte werd in 1894 als square ingericht door architect Pierre-Victor Jamaer. In 1986 werd het plein heraangelegd, met een vernieuwde beplanting.