Het Kantersteen - Brussel Vijfhoek(Cantersteen)

Een korte, brede verkeersas. Meer is het niet, want de straat heeft geen enkele inwoner meer. De rechterzijde wordt volledig ingenomen door het Centraal station, de linkerzijde door enkele winkels en kantoren. Het tracÚ valt ongeveer samen met de vroegere Keizerinstraat en de Houtmarkt en het aloude Kantersteen in het verlengde ervan, aan de kruising met de middeleeuwse Steenweg. Daar zou indertijd de cantor van Sint-Goedele, Hendrik van Pipenpoy, overleden omstreeks 1220, zijn steen gehad hebben, vanwaar de naam. Anderen houden het op het steen van de patriciersfamilie Canter, een tak van het geslacht 's Leeuws en in wiens huis in 1183 de heilige Bonifacius zou geboren zijn. In ieder geval, wat men vandaag kan bewonderen, werd getrokken in 1932 en maakte deel uit van de "herstructurering" van de Putterij , de verdoemde wijk die moest verdwijnen voor de niets ontziende Noord-Zuidverbinding.